Enkele nieuwigheden in de vastgoedsector vanaf 1 januari 2019

Blog

Enkele nieuwigheden in de vastgoedsector vanaf 1 januari 2019

Ontdek welke nieuwigheden er zijn sinds 1 januari 2019

1. Nieuwe regels voor eigenaars van appartementen

Sinds 1 januari is er heel wat veranderd voor mede-eigenaars in een appartementsgebouw. De nieuwe regels m.b.t. de appartementsmede-eigendom pakken een aantal problemen van voorheen aan. Belangrijk obstakel was bv. het nemen van beslissingen door de algemene vergadering van mede-eigenaars over belangrijke werken aan het gebouw.

Beslissingen over werken in de gemene delen (bv. gevelwerken, aanpassingen aan de lift,...) moesten tot 1 januari 2019 gebeuren met een 3/4demeerderheid van de stemmen. Sinds 1 januari is dat een 2/3de meerderheid geworden.

Beslissingen over wettelijk verplichte werken (vb. werken om te voldoen aan isolatienormen, brandveiligheid...) werden met 3/4de meerderheid genomen, maar vandaag is deze regel versoepeld door de invoering van een meerderheid van 50% + 1.

Bovendien is er géén unanimiteit meer vereist in gevallen van afbraak of totale heropbouw van het gebouw of wanneer de kostprijs voor de aanpassing van het gebouw aan de wettelijke bepalingen buitensporig zou zijn. Een meerderheid van 4/5de zal dan volstaan.

In dezelfde context wordt trouwens ook het reservefonds verplicht gemaakt zodat belangrijke en noodzakelijke investeringen aan het gebouw financieel opgevangen kunnen worden.

2. Lancering en verdere uitwerking van de Woningpas

Wanneer je een woning wilt verkopen, verbouwen of verhuren, komt er heel wat papierwerk bij kijken. De gloednieuwe Woningpas zorgt voor een enorme administratieve vereenvoudiging. De Woningpas is als het ware een digitaal paspoort van je woning en bundelt een heleboel informatie over je woning. In een eerste fase heeft deze informatie vooral betrekking op de indeling en de ligging van het gebouw, de omgeving, de overstromingsgevoeligheid en de inhoud van het EPB- of EPC-certificaat, maar in een latere fase zal het overzicht aangevuld worden met andere attesten en documenten. De woningpas staat dus nog maar in zijn kinderschoenen, maar ongetwijfeld zal deze nieuwe tool in 2019 nog verder groeien tot een handige bron van informatie voor eigenaars van woningen. Neem eens een kijkje op www.woningpas.vlaanderen.be

3. Het energieprestatiecertificaat (EPC) in een nieuw jasje

Op 4 januari 2019 werd het vernieuwde EPC (energieprestatiecertificaat) gelanceerd. Het EPC blijft verplicht bij het te koop en te huur stellen van woningen, maar het nieuwe EPC ziet er een stuk visueler uit dan zijn
voorganger. Het vernieuwde EPC voorziet immers niet alleen een energiescore, maar ook een energielabel. Dit label gaat van A+ (uitstekend) tot F (zeer slecht). Bovendien geeft het vernieuwde EPC op een geautomatiseerde manier tips en aanbevelingen om het label van uw woning of appartement te verbeteren. Zolang men echter over een geldig EPC beschikt, moet men geen nieuw EPC laten opmaken.

4. Nieuwe regels voor (ver)huurders in Vlaanderen

Er zijn nieuwe regels van toepassing voor wie vanaf 1 januari 2019 een woninghuurovereenkomst afsluit in Vlaanderen. Hierbij speelt transparantie tussen de verhuurder en de huurder een grote rol: enerzijds zal de verhuurder voldoende informatie moeten meegeven in zijn huurovereenkomst en in zijn publiciteit, anderzijds bepaalt het decreet nu expliciet dat de huurder de verhuurder op de hoogte zal moeten brengen van de eventuele gebreken waarvoor een herstelling nodig is. De te vermelden en te publiceren informatie omvat niet alleen de huurprijs, maar ook de lasten én de verbonden kosten aan het goed. Deze verplichting geldt ook indien de huurder een student is. Studenten krijgen trouwens een eigen huurregime, zodat ook zij in hun huisvesting beschermd worden. Er worden daarnaast regels uitgewerkt om discriminatie tegen te gaan. Het nieuwe decreet verduidelijkt verder de regels met betrekking tot de renovatiehuurovereenkomsten. Bovendien pakken de nieuwe regels een aantal onduidelijkheden aan met betrekking tot zware en minder zware herstellingen aan het goed. De huurwaarborg zal in de toekomst gelijk kunnen zijn aan 3 maanden huur.

Voor meer informatie omtrent deze nieuwigheden, neem gerust contact op met ons kantoor!